תגובה עבור - לכל האלה שלא מצליח להם, לכתוב רבי לפני השם ולא הרב או ר'