תגובה עבור - מוזר ליראות איך שימשון ניראה באמיתי וחילקיהו