תגובה עבור - טוק טוק שבועות(כן אני קשורה ליהונתן רוזנהק)