תגובה עבור - איזה קורע אשר הוא קרא לינון שאזו שאזוזה