תגובה עבור - תקחו בנות מבית ספר תורני חדש שדרות כיתה ה2