תגובה עבור - חייב?Content=הצלחתי סופסוף! זה היה מזה קשה!!!!!