תגובה עבור - לא הזכרתם את בנו ר' שמואל,שנפטר ב-ט' אדר תשע''ח