תגובה עבור - נראה לך??Content=ברור שכן!!!!!!!! נראה לך שלא?PostDate=12/03/2018 15:54:39