שםנקודות
משפחת 10000170
משפחת 552730
משפחת 360570
משפחת 202850
משפחת 167310