אולי יעניין אותך

איחרתי להבדלה. לעשות הדלה בעצמי או לא לעשות בכלל?

התגובות שלכם