תמיכה
שלחו תגובה

איפה היו משיאין משואות

משניות בהירות
פרומו לסדרה
ניידת החלומות
מדריכה לתפארת
משניות בהירות
כיצד מפרסמים את קידוש החודש
תלמוד ישראלי
קורא מחשבות
משניות בהירות
עדים שקרנים
משניות בהירות
כיצד מכינים לפידים
תלמוד ישראלי
נתינה בשושו
משניות בהירות
איפה היו משיאין משואות
משניות בהירות
הכנת משואה
מגזו
אדום עולה- בז אדום

לימוד במסכת ראש השנה, פרק ב', משנה ד'- 'ומאין היו משיאין משואות'.

התגובות שלכם

  • חנה שנין
    ח' תמוז תשע"ט
    אחלה