אנו מטפלים במספר תקלות באתר, אנא התאזרו בסבלנות, הסרטים והמשחקים פתוחים לפניכם
תמיכה
שלחו תגובה

וכי ידיו של משה עושות מלחמה

אולי יעניין אותך

לימוד במסכת ראש השנה, פרק ג', משנה ח- 'ווהיה כאשר ירים ידיו משה וגבר ישראל'

התגובות שלכם


מנהל ערוץ מאיר: אלקנה פרל