תמיכה
שלחו תגובה

חודשי היציאה של השלוחים

אולי יעניין אותך

לימוד במסכת ראש השנה, פרק א', משנה ג'- 'על שישה חודשים השלוחים יוצאים'.

התגובות שלכם