אולי יעניין אותך

המספר עוזר לשאלתיאל להבין שצריך לבקש סליחה גם ממי שקטן ממך.

התגובות שלכם