חכמולוגי
קוראים כותבים

מעורב ירושלמי- הענקים

  

 

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ'ל

 

  

מי היה הרב צבי יהודה קוק?

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה בנו היחיד של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

 

מתי הוא חי?

הוא נולד בליל הסדר תרנ'א (1891) בעיירה זוימל שבליטא, ונפטר בי'ד אדר, חג הפורים, תשמ'ב, לפני שלושים ושלוש שנה.

 

מה אתם יכולים לספר לנו עליו?

מעט אחרי גיל בר מצווה עלה הנער צבי יהודה עם משפחתו לארץ ישראל. כשנפטר הראי'ה קוק, הרב צבי יהודה החל להוציא לאור את כתבי אביו. כחמש עשרה שנים הסתגר הרב צבי יהודה עם הכתבים! בהמשך, כיהן משך כשלושים שנה כראש ישיבת מרכז הרב, וחינך את תלמידיו ללימוד תורה יחד עם מעורבות בחיי המדינה. בשנותיו האחרונות, חלה הרב צבי יהודה, אך למרות זאת המשיך במנהיגותו ובהעברת שיעורים והפצת תורתו של אביו הראי'ה.  יהי זכרו ברוך!

 

ספור קטן על גדול - מסופר שהרב צביהודה ביקש להוציא את האשפה לבדו. כשאחד התלמידים שלו בדק מדוע, הוא ראה שהרב ניגש לפח בשקט, ודופק עליו בעדינות. וכל זה מדוע? כי הוא לא רצה להפחיד את החתולים שהיו בתוך הפח... עד כדי כך היה רגיש לכל יצור חי.

 

  

 

התגובות שלכם