חכמולוגי
קוראים כותבים

למשל לדוגמה- החנוכיה העתיקה

  

החנוכיה העתיקה

 

 

לפני מתן תורה, באו המלאכים לקב'ה ואמרו לו: למה אתה נותן את התורה לעם ישראל? למה אתה מוריד תורה כל-כך נהדרת ויפה למטה, לעולם החומר? התורה צריכה להשאר בשמים!

אך למזלנו, ה' לא הסכים איתם. יודעים מדוע? המשל הבא יסביר לכם:

 

ליוסף היתה חנוכיה עתיקה ומיוחדת שעברה אליו בירושה מאבותיו, שרשרת רבנים וצדיקים. מדי שנה, לקראת חג החנוכה, הוא היה מוריד את החנוכיה מהמדף, מצחצח אותה באהבה, ומדליק בה נרות בשמחה וביראת קודש.

אך מה לעשות? ימים קשים הגיעו, ויוסף ירד מנכסיו עד שהגיע לפת לחם. בלית ברירה ובצער גדול, החליט למכור את החנוכיה היקרה.

השמועה יצאה חיש מהר: יוסף מוכר את החנוכייה! מכל האזור התייצבו אנשים שרצו לרכוש את החפץ יקר הערך. אך יוסף בקש תמורתה מחיר גבוה, והקונים אט אט התפזרו. בסופו של דבר, רק שניים נשארו - משה הגבאי, וחיים הגביר. שניהם הסכימו לשלם את המחיר שביקש יוסף, וכעת, כל אחד מהם ניסה לשכנע אותו שימכור דווקא לו.

 

'תשמע יוסף' אמר חיים הגביר בקול עמוק. 'החנוכיה שלך היא פאר האמנות! תראה את הפיתוחים המקסימים, את הפרחים המגולפים, איזה יופי! אצלי החנוכיה תשב שמורה כל השנה בארון התצוגה, ותבריק באור יקרות! אפילו בחנוכה לא אעלה על דעתי ללכלך אותה בשמנים ופתילות! יש לי חנוכיות פשוטות יותר להדליק בהן…'

'לא תדליק בה נרות?!' התפלא משה הגבאי 'אני אדליק גם אדליק! אתה יודע איזו זכות זאת, להדליק נרות של חג בחנוכיה שהדליקו בה צדיקים וגדולים בתורה? בשביל הזכות הזאת אני מוכן להשקיע את כל חסכונותיי ולשלם את המחיר הגבוה שיוסף מבקש!'

יוסף הביט בשניים. 'משה, החנוכייה שלך' הוא אמר לבסוף. 'בשביל מה נועדה החנוכיה אם לא כדי להדליק בה נרות ולקיים את מצוות החג? הפאר והיופי של החנוכיה רק באים להדר את המצווה, אך הם בוודאי לא העיקר…'

 

כך אמר ה' למלאכים - אמנם התורה כולה פאר והדר רוחניים, אך היופי הוא לא המטרה שלה! התורה באה להדריך את האדם איך לחיות בעולם החומר, להבדיל בין הטמא לטהור, ולהוליך אותו בדרך ישרה. אין שום טעם שהיא תשאר בשמים..

 

 

 

התגובות שלכם