חכמולוגי
בלוג

תשובות וזוכה המאירי - פרשת בחוקותי

 פינת המשחקים

 

1. מה הכוונה במילים 'אם בחוקותי תלכו' לפי רש'י? 

2. איזה נס צבאי מתואר בתחילת הפרשה? 

3. האם הגויים הצליחו ליישב את הארץ כשישראל היו בגלות? 

4. האם לפי הכתוב בפרשה עם ישראל היה עלול להיאבד בגלות? 

5. במה עוסקת פרשת ה'ערכים' המופיעה בפרשה? 

6. את מה יזכור ה' כאשר יהיו ישראל בגלות? 

7. איפה נאמרו החוקים והמשפטים הכתובים בפרשה? 

 

חידת חדגא:  
הוא - מופיע פעמים רבות, והיא - עלבונה נתבע. מי אנחנו? 

 

חידת פולקע:
מי הוא ה'גאון' שלחזרתו כולנו מייחלים?

  

 

תשובות

 

שאלות בפרשה

 

 1. 'שתהיו עמלים בתורה'.
 2. שחמישה אנשים מישראל יצליחו להניס מאה אויבים, ומאה מישראל יניסו רבבה (עשרת אלפים).
 3. לא. נאמר בפסוק 'ושממו עליה אויביכם', ולמדו מכאן חכמים שהאויבים לא יצליחו להפריח את השממה.
 4. לא. בסוף התוכחה נאמר שה' לא יעזוב את עם ישראל לגמרי, אפילו בגלות.
 5. בתרומה לבית המקדש, שנותן מי שמתנדב לתת 'ערך' של אדם אחר למקדש.
 6. את הברית עם אברהם, יצחק ויעקב וכן את הארץ.
 7. בהר סיני.

 

חידת חדגא: תשובה – שבע ושביעית. המספר שבע מופיע פעמים רבות בפרשה, והשביעית היא שנת השמיטה, שעל כך שלא נשמרה כראוי באה הגלות, לפי הנאמר בפרשה.

 

חידת פולקע: נאמר בפרשה 'ושברתי את גאון עוזכם', ורש'י מסביר שהכוונה היא לבית המקדש, שלבניינו בקרוב אנחנו מייחלים. 

והזוכה היא:   

יערה כהן מירושלים!

  לחצו כאן וענו על החידות החדשות מתוך עלון המאירי החדש ואולי תזכו בפרס!  

 

התגובות שלכם

 • אלישבע פלדמן
  כ"ב אייר תשע"ט
  אני לא הרגשתי טוב ולא באתי לביהס וזה יצא בשעה 12 בדיוק!!!! נ.ב. תודה על החומר לקריאה נ.ב. ריאשונהההה