חכמולוגי
בלוג

תשובות וזוכה המאירי - פרשת וארא

 פינת המשחקים

 שאלות בפרשה

 1.  בני כמה שנים היו משה ואהרון כשדיברו עם פרעה?
 2. מה קרה למטות החרטומים לאחר שהפכו לתנינים?
 3. מהיכן עלו הצפרדעים?
 4. איזו פעולה עשה אהרן כדי להביא את מכת הכינים?
 5. מה הוא הערוב?
 6. איזו מכה נועדה לפגוע בבעלי החיים?
 7. מה קרה לחיטה ולשעורה במכת הברד?
 8. האם מכת הדם פגעה גם במים שהיו בבתי המצריים?

  חידת חדגא: מלך ישראל בנה של הנוכרית?! למה הכוונה (שני)

 חידת פולקע: מדוע חיות הערוב לא מתו כמו הצפרדעים?

 

תשובות

 1.  אהרון בן שמונים ושלוש. משה בן שמונים.
 2. מטה אהרון בלע אותם.
 3. מהיאור
 4. היכה במטהו בעפר ארץ מצרים
 5. חיות רעות
 6. מכת הדבר
 7. השעורה נפגעה (נוכתה), החיטה לא נפגעה.
 8. כן

 חידת חדגא: הכוונה היא ל'שאול בן הכנענית'. שאול כשם שאול מלך ישראל. הכנענית – היא הנוכרית מארץ כנען (כמובן כאן לא מדובר על שאול המלך).

 חידת פולקע: רש'י מסביר שאם החיות היו מתות, המצריים היו משתמשים בעורות שלהם ונהנים מהם.  

והזוכה הוא:

אשר יואלי מחיפה!

 

התגובות שלכם

 • שרה
  ז' שבט תש"פ
  כל הכבוד!!!