חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת כי תבוא

פינת המשחקים

שאלות בפרשה 

 1. איך נקרא הכלי בו יש לשים את הביכורים?
 2. מיהו 'ארמי אובד אבי' לפי רש'י?
 3. איזו מצווה נצטוו ישראל לעשות ביום שיעברו את הירדן?
 4. על אילו הרים התקיים מעמד הברכה והקללה?
 5. מי הקריא את הברכות והקללות?
 6. בכמה דרכים ינוסו אויבינו מפנינו, לפי הברכה?
 7. השלימו: 'ברוך אתה בעיר...'

חידת חדגא: הן משיגות אותנו, אבל זה דווקא טוב! למה הכוונה?

חידת פולקע: התדעו מהיכן בפרשה למדו חז'ל ש'אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין'?

 תשובות

 1. טנא
 2. לבן הארמי
 3. לכתוב את התורה על אבנים גדולות
 4. הר גריזים והר עיבל
 5. הלוויים
 6. שבע
 7. 'וברוך אתה בשדה'

חידת חדגא: הכוונה היא לברכות, כמו שכתוב בפסוק: 'ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך' (כח, ב)

חידת פולקע: חז''ל דרשו זאת מהפסוק 'יצו ה' את הברכה באסמיך' (כח, ח) – המילה 'אסמיך' מרמזת על סמוי, דבר הנסתר וסמוי מן העין. 

מילים מבולבלות - מתוך רביעי

 1. אין בם - אבנים
 2. מעבר בך - בעברכם
 3. מי משל - שלמים
 4. כלי לאשר - כל ישראל
 5. כסת מעשהו - הסכת ושמע
 6. נדריה - הירדן
 7. יתן בושם - ובנית שם
 8. העליות - והעלית
 9. יש בד - בשיד
 10. תכתוב - וכתבת
 11. יומה - היום
 12. בשלחו בד - חלב ודבש

תמונות בפרשה

 1. 'ביד חזקה ובזרוע נטויה' (כו, ח)
 2. 'ונצעק אל ה'' (כו, ז), 'וענו הלוויים... קול רם' (כז, יד)
 3. טנא (כו, ב ועוד)
 4. 'זבת חלב ודבש' (כו, ט)
 5. 'ושדת אותם בשיד' (כז, ד)
 6. 'אבנים גדולות' (כז, ב)

התגובות שלכם

 • מלכי קסמין
  ד' תשרי תשפ"א
  אים יש זכה אז היא מקבלת פרס בדואר? **תשובת מערכת האתר - כאשר היו זוכים - אז כן. אך בשלב זה אין זוכים**
 • סודי
  כ"א אלול תש"פ
  מי הזוכה? אמרו שהפרסים חזרו