אינכם מחוברים. על מנת לצפות בכל תכני האתר עליכם להיות מנויים ולהתחבר!
חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - נוח

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

 1. מאיזה חומר נבנתה תיבת נוח?
 2. כמה קומות היו בתיבה?
 3. בן כמה שנים היה נוח בזמן המבול?
 4. כמה ימים ירד המבול?
 5. היכן נחה התיבה לאחר המבול?
 6. את מי שלח נוח לבדוק אם קלו המים?
 7. מה עשה נוח מיד לאחר המבול?
 8. איזה סימן נתן הקב'ה כשהבטיח שלא יהיה מבול?

חידת חדגא: הסבירו: גם המותרות באכילה היו אסורות והותרו לנוח.

חידת פולקע 1: הם כפתורים אבל לא לוחצים עליהם! מי הם?

חידת פולקע 2: מצאו בפרשה: סבתא כושית!

 

תשובות

 1. עצי גופר
 2.  שלוש
 3. שש מאות שנה
 4. ארבעים יום וארבעים לילה
 5. על הרי אררט
 6. בתחילה את העורב ואחר כך את היונה
 7. הקריב קרבנות
 8. קשת בענן

חידת חדגא: הכוונה היא לחיות הטהורות, שהותרו באכילה רק לנוח, ולפני כן היו אסורות.

חידת פולקע 1: הכוונה היא ל'כפתורים' המוזכרים בפרק י פסוק יד, שהם אנשי המקום ששמו כפתור.

חידת פולקע 2: הכוונה היא לפסוק 'ובני כוש סבא וחוילה וסבתה' (י, ז).

 

תמונות בפרשה

 1. תירס – 'בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס'.
 2. מגדל – מגדל בבל
 3. יונה ועלה זית – 'ותבוא אליו היונה... והנה עלה זית טרף בפיה' (ח, יא)
 4. כרם ענבים – 'ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם' (ט, כ)
 5. עונות השנה – 'וקור וחום וקיץ וחורף... לא ישבותו' (ח, כב)
 6. לבנים לבנייה – 'ונלבנה לבנים' (יא, ג) 

 

התגובות שלכם


מנהל ערוץ מאיר: אלקנה פרל