אינכם מחוברים. על מנת לצפות בכל תכני האתר עליכם להיות מנויים ולהתחבר!
חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת ויחי

 פינת המשחקים

 1. כמה שנים חי יעקב אבינו במצרים?

 2. באיזה גיל נפטר יעקב?

 3. מדוע סיכל יעקב את ידיו כשברך את מנשה ואפרים?

 4. לאיזו חיה נמשל יהודה, ולאיזו חיה נמשל בנימין?

 5. מי נמשל לנחש ומי נמשל לאיילה?

 6. כמה זמן בכו המצריים על פטירת יעקב אבינו?

 7. היכן נקבר יעקב אבינו?

 8. האם פרעה הסכים שיוסף יעלה לקבור את אביו?

 חידת חדגא: יוסף אמר לאחיו: 'התחת אלוקים אני'. 

מי אמר למי משפט כמעט זהה (בספר בראשית), ועל מה? 

חידת פולקע: כיצד נקראים 'בני נינים' בפרשה? 

 

  תשובות 

 1. שבע עשרה שנה
 2. מאה ארבעים ושבע
 3. כי רצה לשים את יד ימין החשובה על ראש אפרים שעמד משמאלו, כי הוא יהיה גדול וחשוב יותר ממנשה.
 4. יהודה – גור אריה, בנימין – זאב
 5. דן נמשל לנחש, נפתלי נמשל לאיילה
 6. שבעים יום
 7. יעקב נקבר במערת המכפלה
 8. כן

 חידת חדגא: יעקב אמר לרחל 'התחת אלוקים אנוכי' (בראשית ל, ב), כאשר היא בקשה שיביא לה בנים.

 חידת פולקע: בני שילשים (נ, כג) 

 

תמונות בפרשה 

 1. 'שיכל את ידיו' (מח, יד)
 2. חיצים – 'וישטמוהו בעלי חיצים' (מט, כג)
 3. יין – 'כיבס ביין סותו' (מט, יא)
 4. חמור רובץ 'יישכר חמור גרם, רובץ בין המשפתיים' (מט, יד)
 5. רופאים – 'ויצו יוסף את עבדיו הרופאים... ויחנטו הרופאים' (נ, ב)
 6. פרשים – 'גם רכב גם פרשים' (נ, ט)
 7. מאה ועשר – 'ויחי יוסף מאה ועשדר שנים' (נ, כב)
 8. חלב – 'ולבן שניים מחלב' (מט, יב)
 9. שור – 'וברצונם עקרו שור' (מט, ו )

 

התגובות שלכם


מנהל ערוץ מאיר: אלקנה פרל