חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - ראה

 פינת המשחקים

 1. על איזה הר שמו את הברכה?
 2. היכן יש לאכול מעשר שני?
 3. השלימו: 'כי ____ הוא הנפש'.
 4. האם שומעים למי שאומר לעבוד עבודה זרה ועושה מופת?
 5. באיזה חטא חטאה העיר הנידחת?
 6. האם החסידה מותרת באכילה?
 7. האם צבי מותר באכילה?
 8. מהי מצוות 'הענקה'?

חידת חדגא: חיה טהורה, קפד ראשה – בהמה טמאה. מי אני?

חידת פולקע: 'ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה' – מה מיוחד בשורש המילה ברכה (ב-ר-ך)?

 תשובות

 1. הר גריזים
 2. בירושלים
 3. הדם
 4. אסור לשמוע לו
 5. עבודה זרה
 6. לא
 7. כן
 8. שהאדון שמשחרר את עבדו העברי חייב לתת לו מענק (דברי אוכל).

חידת חדגא: יחמור > חמור

חידת פולקע: השורש ב-ר-ך מורכב מאותיות שהגימטריה שלהן מופעים של שתיים: 2, 20, 200.

 תמונות בפרשה

 1. ''לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו' (יג, א)
 2. נקודה סגולה – רמז ל'עם סגולה' (יד, ב)
 3. החסידה (יד, יח)
 4. חייכן – רמז ל'ושמחתם' (יב, ז), 'ושמחת בחגך' (טז, יד) ועוד
 5. חג הסוכות (טז, יג)
 6. 'וצרת הכסף בידך' (יד, כה)
 7. 'ותחת כל עץ רענן' (יב, ב)
 8. ג'ירפה – החיה 'זמר' לפי חלק מהמפרשים
 9. רמז ל'שמור את חודש האביב' (טז, א) 

התגובות שלכם