חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת אמור פב

תשובות

 1. כן
 2. מהיום השמיני
 3. ט'ז בניסן
 4. מצוות ספירת העומר
 5. חג השבועות
 6. הדס

תשובה לחידה: שבת שמופיעה כמועד: יום השבת מופיעה בפרשיית המועדות. מועד שמופיע כשבת: הכוונה היא ליום הראשון של חג הפסח, שנקרא 'שבת' במילים 'ממחרת השבת'.

 

תמונות בפרשה

 1. 'שור או כשב' (כב, כז)
 2. לחם X 7 – 'לחם' מופיע בפרשה בהטיות שונות לפחות 7 פעמים
 3. 'שני כבשים' (כג, יט ועוד)
 4. 7X7 – ספירת העומר (49 יום)
 5. 'בסוכות תשבו שבעת ימים' (כג, מב)
 6. 'ויסף חמישיתו עליו' (כב, יד)
 7. 'זבח תודה' (כב, כט)
 8. 'תספרו חמישים יום' (כג, טז)
 9. 'ועיניתם את נפשותיכם' (כג, לב)

התגובות שלכם