חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות פינת הילדים (מאירי) - פרשת בהר פב

תשובות

 1. על השנה השביעית
 2. שנת החמישים
 3. ה' ייתן ברכה בתבואה בשנה השישית והיא תספיק לשישית, לשביעית ולשמינית עד שתגיע תבואה חדשה.
 4. שיש להעדיף לקנות מיד ישראל
 5. חוזרות לבעליהן המקוריים
 6. ריבית

תשובה לחידה: שניהם באים בסוף ספירה של 50 שנה/יום

תמונות בפרשה

 1. 'והעברת שופר תרועה' (כה, ט)
 2. רמז ל'שבת הארץ' (כה, ו)
 3. חומה – 'בית מושב עיר חומה' (כה, כט. ועוד)
 4. 'לא תעבוד בו עבודת עבד' (כה, לט), 'לא תרדה בו בפרך' (כה, מו), 'לא ירדנו בפרך לעיניך' (כה, נג)
 5. העשירי לחודש השביעי - 'ביום הכיפורים' (כה, ט)
 6. 'לא תבצור' (כה, ה ועוד)
 7. 'וכי תמכרו' (כה, יד ועוד)
 8. ספירת השנים ליובל
 9. 'והשיב את העודף' (כה, כז)

התגובות שלכם