תגובה למה אכפת לכם??Subject=לא נכון.. אילן רמון לא נחת על הירח