073-2379874
schools@meirkids.co.il

בלי חשבון

מערך בנושא: לעשות את מה שצריך. לא רק מה שרוצים.

פרץ מחליט, שלימודי החשבון לא יעזרו לו להגיע לארץ המובטחת, ופורש מהלימודים. הוא מוכן אפילו לעבוד בפרך , במקום ללמוד. אבל דווקא בפעילות בתנועת 'בני ישראל', הוא לומד שבשביל לצאת ממצרים, צריך הרבה יותר מכוח ברגליים.


כדי לצפות בתוכן המערך עליכם להתחבר

התחברות

אינכם מחוברים, נא התחברו

אין לכם מנוי? הרשמו כאן!