שםנקודות
משפחת 705380
משפחת 368570
משפחת 266950
משפחת 207480
משפחת 127390