1) ברור ובהיר - מאיר _______
2)זה נהנה וזה אינו חסר - נר ________ נר למאה
3) כמעט 300,000 קילומטר בשניה! - ____________ האור
4)עשה חיפוש מאוד יסודי - חיפש _________
5) התעודד והתחזק - אורו _________
6)הפך אותו לאות ודוגמה - העלה על ____
7) הודפס - ________ לאור
8) אות אזהרה, איסור - אור ________