1. מנהל האסיפה
2. לקיחת מנוחה לצורך התאווררות
3. משה שרת, דוד בן גוריון, גולדה מאיר, מנחם בגין…
4. מישהו שתמיד צריך להגיד לו מה לעשות
5. מישהו שאף פעם לא צריך להגיד לו מה לעשות
6. אדם שאין לו הרבה שכל
7. עיר בצפון הארץ