אולי יעניין אותך

פינה עם הרב יוסף צבי רימון על פירות שביעית שמיטה.

התגובות שלכם