""
ארץ ושמים
בסוכות שנת תרמ'ג (1882 למיניינם) שכנעו הרב שמואל מוהליבר ויחיאל בריל את הברון רוטשילד לתמוך בהקמת מושבה יהודית חקלאיתבארץ ישראל.פקידי הברון בחרו בקפידה, אחד עשר משפחות איכרים, שומרי תורה ומצוות מהכפר היהודי פבלוקה שברוסיה וב- ז' בחשוון תרמ'ד (1883) נחרש התלם הראשון במושבה החדשה- עקרון. בתחילה הגיעו האיכרים בגפם והשאירו את משפחותיהם מאחור. האיכרים נאלצו להתמודד עם החום הכבד בארץ, התנקלויות מצד השלטון העותמאני וגם עם גזרותיהם של פקידי הברון. אהבת הארץ, החיבור לאדמה והחלום לתחיית העם שגרמו להם לעקור מביתם לארץ ישראל, עמדו לא אחת במבחן...
פרק אחרון