""
בשביל ישראל
מפגשים עם אמנים, מקומות וחגים דרך האנשים שבונים את הארץ הזאת, בשביל ישראל!
פרק אחרון