מפגשים עם אמנים, מקומות וחגים
דרך האנשים שבונים את הארץ הזאת,
בשביל ישראל!