הצטרפו למסע מרתק בעקבות

אבן הברקת שנעלמה

מהחושן של הכהן הגדול.