המסע לחיפוש אבן הברקת
הצטרפו למסע מרתק בעקבות אבן הברקת שנעלמה מהחושן של הכהן הגדול.
פרק אחרון