""
מעשה שהיה
'לפני שנים רבות, בארץ רחוקה רחוקה... חיו מלך ומלכה בארמון מפואר ולהם פיה כחולהוקסומה...' ב'מעשה שהיה' לא תראו אגדות, ולא תפגשו פיות וקסמים, ב'מעשה שהיה' תוכלו פשוט להפגש ולהרגיש את ההסטוריה של כולנו...
פרק אחרון