'לפני שנים רבות, בארץ רחוקה רחוקה...              

חיו מלך ומלכה בארמון מפואר ולהם פיה כחולה וקסומה...'

         

ב'מעשה שהיה' לא תראו אגדות,

ולא תפגשו פיות וקסמים,       

ב'מעשה שהיה' תוכלו פשוט להפגש ולהרגיש

 

                                         את ההסטוריה של כולנו...