'מה רבו מעשיך ה' כולם בחוכמה עשית'

 

קחו רגע של הפסקה מהחיים ובואו להתפעל

ממעשה הבריאה.

בעלי חיים, צמחים, ותופעות טבע !