חכמולוגי
קוראים כותבים

הספריה

המלצת ספר

 

'שערי ארמון - משלים לימים הנוראים'/ נערך על

 

ידי שלום מאיר ולך

 

 

אין כמו משל כדי להבהיר לנו רעיון קצת מורכב ומסובך. מספרים לנו ספור על סוחר או על מלך, ופתאום - הכל ברור!

 

בספר 'שערי ארמון', העורך אסף עשרות משלים, שנאמרו על ידי דמויות כמו המגיד מדובנא, המגיד מלובלין ועוד ממשילי משל ידועים.

 

הם עוסקים בכל התקופה של הימים הנוראים, החל מחודש אלול, הסליחות ותקיעת השופר, ובמשפטים מתוך התפילות של ראש השנה ויום כיפור.

 

המגיד מדובנא מדגים את עבודת חודש אלול בספור על צורף שהיה צריך להכין גביע למלך ומעל בתפקידו, החפץ חיים מספר על נאשם שהסנגור שלו גמגם בבית הדין  - וכל המשלים היפים מכוונים אותנו איך לעבוד על עצמנו בימים המיוחדים, ולנצל את הזמן להשתפר ולתקן!

 

מומלץ מאוד!

 

 

התגובות שלכם

  • מישו
    כ"ה אלול תשע"ו
    טוב