חכמולוגי
קוראים כותבים

מנגינה

 /מאת תפארת נקי

בין ההרים 

בימים בלילות 

ישנו ניגון הנשמע מרחוק

 ניגון שובר השתיקה

 מוחק עצבות מעיקה

 כי ניגון הוא תרופה למכה

 הוא שירת נשמה

 תווים רוקמים עולמות

 בונים מגדלים, פורצים חומות

 

 כנורו של דוד ברקע נשמע

 ותופה של מרים מצלצל בחזקה

 מבשרים על הגאולה. 

התגובות שלכם

  • לל
    י"ב כסלו תשע"ט
    חמוד
  • נועם אלימלך וולף
    ד' טבת תשע"ט
    זה שיר או מנגינה?