אינכם מחוברים. על מנת לצפות בכל תכני האתר עליכם להיות מנויים ולהתחבר!
חכמולוגי
בלוג

תשובות וזוכה המאירי וילך

  שאלות ליום כיפור 

 1. מתי מתחיל צום יום כיפור, לפני הערב או בעלות השחר?
 2. במה עוסקת תפילת 'כל נדרי'?
 3. מהו סוג הנעליים שאסור בנעילה ביום הכיפורים?
 4. האם תקיעת השופר הנהוגה כיום בצאת יום הכיפורים היא מן התורה?
 5. כמה תפילות נאמרות ביום הכיפורים ומהן?
 6. באיזו תפילה נאמר 'סדר העבודה'?
 7. מי היה מבצע את עבודות יום הכיפורים בבית המקדש?

 חידת חדגא: הסבירו: שם האיסור כשם התפילה.

 חידת פולקע: ביום הקדוש תוקנה חטאת תחילת ימי היום המקביל. מה הכוונה?

  תשובות 

 1. מבערב
 2. בהתרת נדרים
 3. נעליים שעשויות מעור
 4. לא.
 5. 5 תפילות: ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה
 6. בתפילת מוסף
 7. הכוהן הגדול 

חידת חדגא: נעילה. איסור נעילת הסנדל, תפילת נעילה.

חידת פולקע: הכוונה היא לכך שביום הכיפורים נמחלה חטאת העגל, שהיא אירעה בי'ז בתמוז, שהוא תחילת ימי בין המצרים, שהם הימים של תשעה באב, שהוא מקביל ליום כיפור באופיו.

 מילים מבולבלות

 כי מופריו - יום כיפור

 החסיל - סליחה

 לנדריך - כל נדרי

 נעה לי - נעילה

 החלמי - מחילה

 כה פר - כפרה

 מחיתה - חתימה

 חיסלתו -  סליחות

 פורש - שופר

 תטיל - טלית

 נביא ונמלוך - אבינו מלכנו

 כן הדגול - כהן גדול

 

והזוכה היא:

אביטל גדות מקדומים!

 

התגובות שלכם