חכמולוגי
בלוג

תשובות וזוכה המאירי - פרשת וישלח

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

1. כמה אנשים היו עם עשיו?

2. מי נאבק עם יעקב?

3. מדוע גיד הנשה אסור באכילה?

4. מי ממשפחת יעקב עמד מאחור בפגישה עם עשיו?

5. שם נוסף לבית א-ל

6. מתי נפטרה רחל (באיזה אירוע)?

7. בן כמה שנים היה יצחק בפטירתו?

חידת חדגא:  
מצאו בפרשה פסוק שמורכב מ-8 מילים שכולן מסתיימות באותה האות! 

חידת פולקע:
שם מלך ישראל
כשם מלך ממלכי אדום

 תשובות

 1. ארבע מאות
 2. מלאך – לפי חז''ל שרו של עשיו.
 3. בגלל שהמלאך פגע בכף ירך יעקב בהיאבקו עימו.
 4. רחל ויוסף
 5. לוז
 6. כשבנימין נולד
 7. מאה ושמונים שנה

חידת חדגא: 'עזים מאתיים ותיישים עשרים רחלים מאתיים וגמלים עשרים' (לב, טו)

חידת פולקע: 'שאול מרחובות הנהר', היה מלך אדום ששמו כשם שאול המלך

 מילים מבולבלות

השפחות - חופשתה
לאה - אלה
שעירה - העשיר
ותרצני - צורנית
ברכתי - רכבתי
נסעה - הנסע
יש לי רב – בר לייש
ויפצר בו – ובציפור
הילדים – מי הדלי
ולמקנהו – ולמה קנו
המלאכה – המה אכל
פגשתי - תיפגש

 והזוכה היא:

הללי נעמי שני מבני ברק!

 

התגובות שלכם

 • אסתר
  א' טבת תש"פ
  פשש כל הכבוד
 • הללי נעמי שני
  כ"ב טבת תשפ"א
  מה????????? לא ידעתי שזכיתי!!!!!! לפני שנה בערך קיבלתי מכתב מערוץ מאיר עם פרס קטן ולא ידעתי על מה הפרס, ועכשיו אני מגלה!!!!!! כאן זכיתי!!!!!!!