אינכם מחוברים. על מנת לצפות בכל תכני האתר עליכם להיות מנויים ולהתחבר!
חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי ויגש

 פינת המשחקים

 שאלות בפרשה  

 1. מדוע האחים לא ענו ליוסף כאשר הוא גילה להם שהוא יוסף?
 2. האם פרעה מלך מצרים היה מרוצה מכך שבאו אחי יוסף?
 3. האם יעקב האמין מיד לבניו שאמרו לו שיוסף חי?
 4. מה החליט יעקב כאשר שמע שיוסף חי?
 5. באיזה מקום במצרים התיישבו יעקב ומשפחתו?
 6. בן כמה שנים היה יעקב כשהגיע לפני פרעה?
 7. מדוע קנה יוסף את קרקעות העם המצרי לפרעה?

 חידת חדגא: כתב חידה: ההיפך מהשמאל הוא בן האסיר. הסבירו.

 חידת פולקע: צמד מילים בנות 3 אותיות, ששתי האותיות האחרונות שוות בהן אך הפוכות. (שביעי)

 

תשובות  

 1. כי הם נבהלו מפניו
 2. כן
 3. לא
 4. לרדת למצרים לראות את יוסף
 5. בארץ גושן
 6. מאה ושלושים שנה
 7. כי נגמר להם הכסף לקניית תבואה. לכן יוסף קנה את אדמותיהם לפרעה, וכך הם יקבלו זרע לזריעת האדמה ויוכלו להתפרנס ממנה, וחלק מהתבואה הם יתנו לפרעה.

 חידת חדגא: הכוונה היא לימין בנו של שמעון. ימין – ההיפך משמאל. בנו של שמעון שהיה אסיר אצל יוסף.

 חידת פולקע: אפס כסף.

  

מילים מבולבלות

 ממריץ - מצרים

 ילבין ראש - בני ישראל

 השער - עשרה

 גופי -  ויפג

 התעגלו - העגלות

 רותח וחי - ותחי רוח

 עפר פיה - פי פרעה

 תם נושא - ונשאתם

 או יובל - ולאביו

 כלי ברד - כל דברי

 סופי - יוסף

 טוביך - כי טוב 

התגובות שלכם

 • *
  י' טבת תש"פ
  נחמד