חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת קורח

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

 1. כמה אנשים נשיאי-עדה הצטרפו לקורח?
 2. מה קרה למקטירי הקטורת מעדת קורח?
 3. מה עשו במחתות של מקטירי הקטורת?
 4. מי עצר את המגפה?
 5. מטהו של מי פרח?
 6. מי ממונה על שמירת אוהל מועד שלא ייכנסו זרים לתוכו?
 7. כמה שקלי-כסף מקבל הכוהן בפדיון הבן?

חידת חדגא: מיהו שברכתו ב'כה', ומקבל 'כד'?

חידת פולקע: הוא הטוב ביותר ואותיותיו כמשקה המזין הלבן. מיהו?

תשובות

 1. מאתיים וחמישים
 2. נשרפו
 3. התיכו אותן ועשו מהן ציפוי למזבח
 4. אהרן הכהן
 5. אהרן הכהן
 6. הלוויים
 7. חמישה

חידת חדגא: התשובה היא: הכוהן. הכוהנים מברכים בברכת כוהנים שהתורה פותחת בה ב'כה': 'כה תברכו את בני ישראל'. והם מקבלים 'כד' – כ''ד מתנות כהונה (24), שעליהן כתוב בפרשת השבוע.

חידת פולקע: תשובה - חֵלֶב. בסוף הפרשה כתוב לגבי התרומה, שיש להפריש את 'חלבו', כלומר החלק הטוב ביותר שבתבואה. ואותיות המילה כאותיות המשקה הלבן והמזין, חָלָב.

תשובות תשבץ

 1. אבירם
 2. מעשרות
 3. תרומה
 4. משה רבנו
 5. פדיון הבן
 6. קורח
 7. דתן
 8. און בן פלת
 9. לוי
 10. מתנות כהונה

התגובות שלכם

 • מעיינוש
  א' תמוז תש"פ
  יפה