חכמולוגי
בלוג

המאירי בלק - תשובות

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

 1. מלכה של איזו ארץ היה בלק?
 2. באיזה מקום גר בלעם?
 3. האם ה' הסכים מיד שבלעם ילך לקלל את ישראל?
 4. איזה פסוק שקשור לבתי הכנסת נאמר על ידי בלעם?
 5. אילו בהמות העלו בלק ובלעם לקרבן?
 6. אילו 3 מידות מיוחסות לתלמידי בלעם בפרקי אבות?
 7. מי עצר את המגפה? (סוף הפרשה)

חידת חדגא: אם תורידו את המשותפות משמות שניהם, תגלו את שורש העקמומיות!

חידת פולקע: בלעם מזכיר בדבריו כמה שמות של האריה. האם אתם מכירים שמות נוספים?

 תשובות

 1. מואב
 2. פתור
 3. לא. רק בפעם השנייה הוא הסכים
 4. 'מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל'
 5. פר ואיל
 6. עלין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה
 7. פינחס בן אלעזר

חידת חדגא: הכוונה היא לשמותיהם של בלק ובלעם. אם מורידים את האותיות המשותפות (ב, ל), נשאר ע-ק-ם.

חידת פולקע: משמות האריה – אריה, ארי, לביא, ליש, כפיר

התגובות שלכם

 • יהונתן קטנוב
  י"א תמוז תש"פ
  יפה
 • מושקי
  ט"ו תמוז תש"פ
  ערוץ מאיר אין עליכם