חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - לך לך

פינת המשחקים

שאלות בפרשה

 1. בן כמה שנים היה אברהם בצאתו מחרן?
 2. מדוע ירדו אברהם ושרה למצרים?
 3. מדוע נכנס אברהם למלחמה נגד המלכים?
 4. איך נקראת הברית שכרת ה' עם אברהם?
 5. מי היה מלכי-צדק?
 6. כמה שנים היו אברהם ושרה בארץ לפני שאברהם לקח את הגר לאישה?
 7. בן כמה שנים היה אברהם כשנולד ישמעאל?
 8. מי שינה את השם של אברם ושרי לאברהם ושרה?

חידת חגדא: שם של איש שמהיוצא ממנו הוציא מלכי-צדק, ושניהם בפרשה!

חידת פולקע: גיל הבר מצווה מוזכר בפרשה בשני הקשרים. היכן?

תשובות

 1. שבעים וחמש
 2. בגלל שהיה רעב בארץ
 3. כדי להציל את לוט בן אחיו, שנשבה במלחמה
 4. ברית בין הבתרים
 5. מלך 'שלם'
 6. עשר שנים
 7. שמונים ושלוש
 8. הקדוש ברוך הוא

חידת חדגא: הכוונה היא לאשכול, שם איש שמוזכר בפרשה (יד, יג), והיוצא ממנו הוא יין היוצא מאשכול הענבים, ממנו הוציא מלכי-צדק לאברהם (יד, יח)

חידת פולקע: המספר שלוש-עשרה מופיע בפרשה בשני מקומות: בהקשר למלחמת המלכים (יד, ד) וכן בהקשר לברית המילה של ישמעאל (יז, כה) 

תמונות בפרשה

 1. עיט – 'וירד העיט על הפגרים' (טו, יא)
 2. 'ועד שרוך נעל' (יד, כג)
 3. 'ספור הכוכבים' (טו, ה)
 4. מלחמת המלכים
 5. 'אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה' (יג, ט)
 6. 'ולפיד אש' (טו, יז)

התגובות שלכם

 • לאה המלכה
  כ"ג חשון תשפ"א
  אברהם היה בן 99 שנה וה שם הוא נרעלי בגש את שרה
 • אנונימי [לא מזוהה]
  כ' כסלו תשפ"א
  אברהם היה בן 99