חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - וירא

פינת המשחקים

1. מה עשתה שרה כששמעה שיוולד לה בן?

2. על מה התווכחו לוט ואנשי סדום?

3. לאיזו עיר נמלט לוט בהפיכת סדום ועמורה?

4. באיזה גיל נימול יצחק?

5. מה עשתה הגר כשנגמרו המים בחמת, ומה קרה בסוף?

6. כמה כבשות נתן אברהם לאבימלך כשכרתו ברית?

7. מי היתה ביתו של בתואל הארמי?

חידת חדגא: מאיזה ביטוי לומדים על ענוותנותו של אברהם אבינו?

חידת פולקע: מהיכן לומדים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה?

 

תשובות

 1. צחקה
 2. אנשי סדום דרשו שלוט יוציא את המלאכים שבאו אליו, ולוט לא הסכים
 3. צוער
 4. שמונה ימים
 5. שמה את ישמעאל תחת אחד השיחים והתרחקה. בסוף התגלו לה מים וככה ניצלו חייהם.
 6. שבע
 7. רבקה

חידת חדגא: מכך שאברהם אמר 'ואנוכי עפר ואפר' (יח, כז)

חידת פולקע: מתחילת הפרשה, שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם ואז הגיעו המלאכים, ואברהם ביקש רשות ללכת לקבל את פניהם.

תמונות בפרשה

 1. חלב - 'ויקח חמאה וחלב' (יח, ח)
 2. הנגב – 'ויסע משם אברהם ארצה הנגב' (כ, א)
 3. נוד מים – חמת המים של הגר
 4. חורבן סדום ועמורה. וכן: 'והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן' (יט, כח)
 5. באר מים – 'והוכיח אברהם את אבילך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך' (כא, כה)
 6. סמל העיר באר שבע – 'באר שבע' מוזכרת בפרשה כמה פעמים, וכן קריאת שמה (למשל: כא, לא).

 

תפזורת - הגדרות

אברהם - אבי האומה

שרה - אימנו

יצחק - נימול לשמונה

אבימלך - מלך גרר

מלאכים - אורחי אברהם

לוט - גר בסדום

אנשי סדום - רעים וחטאים

בתואל - אבי רבקה 

 

התגובות שלכם

 • תהל נחום
  א' כסלו תשפ"א
  משחק משגע מאוד יפה מי שעשה