חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - תולדות

  פינת המשחקים

1. בן כמה שנים היה יצחק כאשר נולדועשיו יעקב ועשיו?

2. מי יצא ראשון מהבטן, בהולדת יעקב ועשיו?

3. מי אמר: 'הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו'?

4. האם יצחק הבין בסוף שיעקב קיבל את הברכות במקום עשיו?

5. מה רצה עשיו לעשות ליעקב לאחר ששמע שלקח את ברכתו?

6. מה בקשו יצחק ורבקה מיעקב לעשות? מדוע?

7. לאן הלך יצחק כאשר היה רעב בארץ?

8. מי היה 'איש תם יושב אוהלים'?

חידת חדגא: בשמה היא כיהודייה אך היא אשת הרשע. מי היא?

חידת פולקע: מלך המקום כרת ברית עם האב ועם הבן. מהו המקום?

  

תשובות

 1. שישים
 2. עשיו
 3. יצחק
 4. כן
 5. להורגו
 6. הם ביקשו שילך לפדן ארם כדי לברוח מעשיו וכי למצוא אישה
 7. לגרר בארץ פלשתים
 8. יעקב

חידת חדגא: הכוונה היא ל'יהודית' אשת עשיו.

חידת פולקע: תשובה – ארץ פלשתים. הכוונה היא לאבימלך מלך פלשתים שכרת ברית עם אברהם ועם יצחק.

תמונות בפרשה

 1. תאומים – 'והנה תומים בבטנה' (כה, כד)
 2. נזיד עדשים (כה, לד)
 3. חפירת בור – 'ויחפרו עבדי יצחק בנחל' (הו, יט)
 4. סמל העיר רחובות – 'ויקרא שמה רחובות' (כו, כב)
 5. 'שני גדיי עזים' (כז, ט)
 6. חרב - 'ועל חרבך תחיה' (כז ,מ)

מילים מבולבלות

 1. מתי שפל - פלשתים
 2. מים או לו - וימלאום
 3. פרע - עפר
 4. הנקב רקום - ומקנה בקר
 5. תאחר -  אחרת
 6. במי ארם - באר מים
 7. די צחי קבע  - עבדי יצחק
 8. תעמץ - עצמת
 9. מותש – שמות
 10. ריבויו - ויריבו
 11. יבחרה - הרחיב
 12. בחר לנגר - בנחל גרר 

התגובות שלכם

 • אני גאון!
  ט"ז כסלו תשפ"א
  ראשונה!!!