חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - וישב

 פינת המשחקים

 1. כמה כוכבים היו בחלומו של יוסף?

 2. למי נמשלה השמש בחלום יוסף?

 3. השלימו: 'וישמע _____ ויצילהו מידם'.

 4. מה חשב יעקב שקרה ליוסף?

 5. מי קנה את יוסף מיד הישמעאלים?

 6. למי פתר יוסף את החלום לטובה?

 7. מדוע פרעה עשה משתה לכל עבדיו?

 8. מי שכח את יוסף?   

חידת חדגא: הסבירו - לאחיין של אברהם יש ריח טוב בפרשה!

 חידת פולקע: מצאו 4 מילים רצופות שבהן האותיות א' נ'!

  

תשובות 

 1. אחד-עשר כוכבים
 2. ליעקב אבינו
 3. המילה החסרה: ראובן
 4. שהוא נטרף על ידי חיה רעה
 5. פוטיפר סריס פרעה
 6. לשר המשקים
 7. לכבוד יום הולדתו
 8. שר המשקים

 

חידת חדגא: לוט הוא האחיין של אברהם. בפרשתנו מופיע 'לוט' כשם של בשמים שנשאו הגמלים באורחת הישמעלים. הבשמים מפיצים ריח טוב.

 

חידת פולקע: בפסוק 'הילד איננו ואני אנה אני בא' (לז, ל), המילים 'איננו ואני אנה אני' . 

 

תמונות בפרשה 

 1. אורחת ישמעאלים
 2. 'והבור ריק אין בו מים' – אמרו חז''ל: 'אבל נחשים ועקרבים יש בו'.
 3. 'והנה תועה בשדה' (לז, טו)
 4. 'ויתן הכוס על כף פרעה' (סוף הפרשה)
 5. שר האופים (סוף הפרשה)
 6. גפן – בחלום שר המשקים
 7. 'בעשרים כסף' (לז, כח)
 8. 'וימצאם בדותן' (לז, יז)
 9. אלומות בחלום יוסף (תחילת הפרשה) 

 

תשבץ

 

מאוזן

 6. לשיטתם מוסיף והולך: בית הלל

 7. נאכלות בשמן - סופגניות

 9. עליהם מודים - ניסים

  10. נלחמו ונצחו - מכבים

 מאונך

 1. מצווה מן המובחר – שמן זית 

2. משחק החנוכה - סביבון 

3. הרגה את הצורר - יהודית 

4. ראש החודש – טבת (חל בחנוכה) 

5. עד שתכלה מן השוק - רגל 

8. הרבים - יוונים 

11. חנו בו – כה (חנו בכ''ה) 

התגובות שלכם

 • ישי לוי
  כ"ז טבת תשפ"א
  וואו קשה מי ידע לבד