חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - ויגש

 פינת המשחקים

1. על מי נאמר 'ונפשו קשורה בנפשו'?

 2. מה ביקש יוסף מאחיו לעשות לאחר שגילה להם שהוא יוסף?

 3. מי אמר למי 'אל תרגזו בדרך'?

4. מי אמר בפרשה 'עוד יוסף... חי'?

 5. מה אמר הקב'ה ליעקב כשהתחיל לרדת למצרים?

 6. מי היו 'בני דן'?

 7. מה הציע יוסף לאחיו לומר לפרעה ומדוע?

8. היכן התיישבו בני ישראל?

 חידת חדגא: הסבירו: לא כל חושיו של איש החושים אכן חשו  

חידת פולקע: אלו כוהנים בפרשה אינם בני שבט לוי?

 

תשובות 

 1. יעקב ובנימין
 2. יוסף ביקש מאחיו שיעלו אל יעקב ויבקשו ממנו לבוא למצרים
 3. יוסף לאחיו
 4. יעקב ('עוד יוסף בני חי')
 5. הקב''ה אמר ליוסף שלא יפחד לרדת למצרים, והבטיח לו שהוא (כביכול) יירד איתו וגם יעלה אותו משם
 6. חושים
 7. יוסף הציע לאחיו לומר לפרעה שהם אנשי מקנה, כדי שפרעה יושיב אותם בנפרד מהמצרים, בארץ גושן
 8. בארץ גושן 

חידת חדגא: הכוונה היא לבנו של דן שנקרא 'חושים' אך לפי חז''ל לא כל חושיו אכן פעלו כראוי, כי היה עיוור

 חידת פולקע: הכוונה היא לכוהני מצרים שמוזכרים בפרשה 

תמונות בפרשה 

 1. לחם (מז, יג)
 2. 'ויתן להם יוסף לחם בסוסים...' (מז, יז)
 3. יעקב אמר 'ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה'
 4. חמשת החושים: רמז לבנו של דן – 'חושים'
 5. 'כל נפש שישים ושש' (מו, כו)
 6. 'בכה על צוואריו' (מה, יד) 'ויבך על צואריו (מו, כט)
 7. 'ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים' (מה, כג)
 8. 'ויתן להם יוסף עגלות' (מה, כא) ועוד
 9. 'ולבנימין נתן שלוש מאות כסף' (מה, כב)

 מילים מבולבלות 

 1. סע סמר - רעמסס
 2. מלח - לחם
 3. כסת מפה - תם הכסף
 4. כד מאמת  - אדמתכם
 5. עזר - זרע
 6. אך פספס - אפס כסף
 7. שינתה - השנית
 8. אלקנה - לא קנה
 9. מה כינה – הכהנים
 10. עת מוזר - וזרעתם
 11. אתה עמו - ואת העם
 12. קרבה - הבקר

 

התגובות שלכם