חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת וארא

 פינת המשחקים

1. מהי המכה האחרונה שמוזכרת בפרשתנו?

2. איזו מכה לא הצליחו החרטומים לעשות, ומה הם אמרו?

3. מה היתה מכת 'ערוב'?

4. מה קרה לצפרדעים כשפסקה מכת הצפרדע?

5. מה עשה משה כדי להתחיל את מכת השחין?

6. מי היכה ביאור לפני מכת הדם?

7. אחרי איזו מכה אמר פרעה 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים'?

8. מה היה שמם של בני לוי?

 

חידת חדגא:  האם תדעו מה הקשר בין חנניה מישאל ועזריה
לבין הצפרדעים במצרים?

חידת פולקע:
מה הפרש השנים בין גילו של אהרן לגילו של משה?  

תשובות:

 1. מכת ברד
 2. החרטומים לא הצליחו להוציא כינים, והם אמרו 'אצבע אלוקים היא'
 3. חיות רעות שבאו בערבוב
 4. הצפרדעים מתו והסריחו
 5. זרק פיח -כבשן לשמים
 6. אהרון
 7. אחרי מכת הברד
 8. גרשון, קהת ומררי

חידת חדגא: חז''ל אמרו שחנניה מישאל ועזריה למדו מהצפרדעים שנכנסו לתנורי מצרים ולא חששו להישרף, ולכן גם הם מסרו את נפשם ונזרקו לכבשן האש.

חידת פולקע: מפורש בתורה שכאשר משה ואהרון עמדו לפני פרעה, אהרון היה בן 83 ומשה היה בן 80, כך שהפרש השנים ביניהם הוא 3 שנים.  

תמונות בפרשה

 1. 'ולא יכלו מצרים לשתות...' (ז, כא)
 2. מכת צפרדע
 3. החרטומים
 4. מכת דבר
 5. 'קח את מטך...' (ז, ט) ועוד
 6. לב אבן - 'ויחזק לב פרעה'
 7. נחש - 'והמטה אשר נהפך לנחש'
 8. 'בסוסים ובחמורים' (ט, ג)
 9. 'אפרוש את כפיי' (ט, כט)

צלליות – התשובה היא 4

 

התגובות שלכם