חכמולוגי
בלוג

תשובות מאירי - תזריע מצורע

פינת המשחקים

 1. באיזה יום עורכים ברית מילה לתינוק?
 2. אם המצורע הפך כולו ללבן בגלל הצרעת – מה דינו?
 3. מה ההבדל בין 'קרחת' לבין 'גבחת' לפי רש'י?
 4. מה מביא המצורע ביום טהרתו?
 5. תנו 2 סוגי צרעת נוספים מלבד צרעת הגוף!
 6. מהי משמעות הביטוי שהנגע 'פרח'?
 7. מה פירוש המילה 'פשה'?

חידת חדגא: מה ההבדל בין צבע ה'ירקרק' בלשוננו ל'ירקרק' שבתורה?

חידת פולקע: מצאו 2 מקומות בתורה בהן הוזכרו אנשים שהצטרעו!

תשובות

 1. ביום השמיני
 2. הוא טהור
 3. גבחת היא בחלק הקדמי של הראש ובצדדים, קרחת היא בחלק האחורי
 4. 'שתי ציפורים ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב'
 5. צרעת הבגד וצרעת הבית
 6. שהנגע הופיע
 7. התפשט

חידת חדגא: בלשוננו 'ירקרק' הוא ירוק קל, בהיר. ואילו בלשון התורה 'ירקרק' הוא דווקא הירוק החזק, מאוד ירוק (עיינו ברש''י).

חידת פולקע: ידו של משה הצטרעה, וכן מרים הנביאה.

  תמונות בפרשה

 1. 'שני בני יונה'
 2. בשתי  או בערב (צרעת הבגדים)
 3. פרחים - רמז לצרעת ה'פורחת'
 4. היום השמיני  - תחילת פרשת תזריע (מילה), ותחילת מצורע (טהרת המצורע)
 5. תינוק – מצווה ברית המילה
 6. מכונת גילוח - 'והתגלח' (יג, לג ועוד דומים)
 7. 'לצמר' (בצרעת הבגדים)
 8. 'ועל שפם יעטה' (יג, מד)
 9. 'מכוות אש'

תפזורת: המילה החסרה: צפורים 

התגובות שלכם