חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת האזינו

 פינת המשחקים

1. למי אמר משה 'האזינו'?

2. למה דימה משה רבנו את דבריו? (תחילת הפרשה)

3. מה פירוש המושג 'וישמן ישורון ויבעט'? (לב, טו)

4. השלימו: 'איכה ירדוף אחד ____ , ושניים יניסו _____ '

5. מי היה יחד עם משה רבנו באמירת שירת האזינו?

6. בזכות מה יאריכו עם ישראל ימים בארץ ישראל? (לב, מז)

7. מה ציווה ה' את משה בסוף הפרשה?

8. על איזה חטא נגזר על משה רבנו שלא ייכנס לארץ?

חידת חדגא:
איזה חלק מפסוק בפרשה מופיע גם בתהילים פרק קלה?

חידת פולקע:
מִצאו בפרשה לפחות 4 בעלי חיים!

תשובות

 1. לשמיים
 2. למטר ולטיפות גשם
 3. שמרוב טובה ושפע ('וישמן ישורון'), עם ישראל לא נשמר ללכת בדרכי ה' ('בעט')
 4. אלף, רבבה
 5. יהושע בן נון
 6. בזכות שמירת המצוות
 7. לעלות להר העברים
 8. על חטא מי מריבה

חידת חדגא: 'כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם' (לב, לו)

חידת פולקע: נשר, צאן, בקר, תנינים, פתנים

 תמונות בפרשה

 1. רמז ל'חתום באוצרותי' (לב, לד)
 2. מטר (לב, א)
 3. חבל – רמז ל'חבל נחלתו' (לב, ט)
 4. רמז ל'לא דבר ריק' (לב, מז)
 5. 'חמאת בקר' (לב, יד)
 6. אוזן – האזינו, ותשמע (לב, א)
 7. רמז ל'אש קדחה באפי' (לב, כב)
 8. רמז ל'כי אשא אל שמים ידי' (לב, מ)
 9. 'ברק חרבי' (לב, מא)

 

התגובות שלכם